Centrum voor de valorisatie van afvalPrintPrint deze pagina

Sinds 2004 is DEQUACHIM erkend als centrum voor de valorisatie van gevaarlijk en ongevaarlijk afval. Na een technische en economische haalbaarheidsstudie wordt de beslissing genomen om al dan niet een steekproef te nemen van de te valoriseren producten of bijproducten, om laboratoriumproeven uit te voeren en op grotere schaal bevestiging te leveren met een pilootproject. 

De belangrijkste afvalstoffen of secundaire grondstoffen komen vooral van de industrie, in het bijzonder van de extrusie en de metallurgie van aluminium. In elk geval bouwen wij op lange termijn win-win-samenwerkingen op.


  

EXPLOITATIE EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

Rue des Ayettes 10
B-7011 Ghlin-Mons - BelgiŽ
Tel: (32)-65-377.251
Fax: (32)-65-377.250

ALGEMENE DIRECTIE:

Dhr. Quentin Herbinaux

Een website gemaakt door Easy-Concept login